Jeoloji Mühendisine ihtiyaç çok kadro Yok

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın Soru Önergesine Verdiği Yanıt, 2008 Yılında KPSS Lisans Sınavına Başvuran Jeoloji Mühendisi Sayısının 3 Bin 942 Olmasına Rağmen Kurumlar Tarafından Açılan Kadro Sayısının 64 Olduğunu Ortaya Koydu. Bu Kadrolardan 40'ı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce Açılırken DSİ Genel Müdürlüğü'nce de 14 Kadro Açıldı.
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın soru önergesine verdiği yanıt, 2008 yılında KPSS Lisans sınavına başvuran jeoloji mühendisi sayısının 3 bin 942 olmasına rağmen kurumlar tarafından açılan kadro sayısının 64 olduğunu ortaya koydu. Bu kadrolardan 40'ı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce açılırken DSİ Genel Müdürlüğü'nce de 14 kadro açıldı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce işçi statüsünde ise sadece 19 jeoloji mühendisi işe yerleştirildi. Bakan Başesgioğlu, 2006—2007 öğretim yılında Türkiye'deki üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünden bin 115 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın jeoloji mühendisi ihtiyacına yönelik soru önergesini yanıtladı. Çalış önergesinde Türkiye'de çok büyük depremlerin yaşandığını ve meydana gelen bu doğal afetlerle enerji ihtiyacının jeoloji mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün arttırdığını söyledi. Bakan Başesgioğlu ise 2006-2007 öğretim yılında Türkiye'deki üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrenci sayısının bin 115 olduğunu bildirdi. 2008 KPSS Lisans sınavına başvuran jeoloji mühendisi sayısının 3 bin 942 olduğunu ifade eden Bakan Başesgioğlu ÖSYM Başkanlığınca KPSS tercih işlemleri ile ilana çıkılan jeoloji mühendisi sayısının ise 64 olduğunu kaydetti. Başesgioğlu'nun verdiği bilgiye göre toplam 64 olan kadronun 40'ı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 14'ü DSİ Genel Müdürlüğü, 2'si Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2'si Karayolları Genel Müdürlüğü, 2'si Çevre ve Orman Bakanlığı diğerleri ise İller Bankası Genel Müdürlüğü, Hatay İl Özel İdaresi, Manise İl Özel İdaresi ve Ardahan İl Özel İdaresi'nce açıldı.
Bakan Başesgioğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce işçi statüsünde 2008 yılında 19 jeoloji mühendisinin işe yerleştirildiğini bunlardan 7'sinin BOTAŞ ve TPAO gibi kamu kurumlarında 12'sinin ise özel sektörde istihdam edildiğini bildirdi. (ANKA)

2008 Öss de Taban Puanları 10 Puan Düştü

Üniversitelerin taban puanları, bu yıl geçen yıla göre ortalama 1-9 puan arasında düştü. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, taban puanlarının yanı sıra kontenjanlar arttığı için adayların başarı sıralarının da gerilediğini söyledi.ÖSYM'nin verilerine göre, üniversitelerde birçok bölümde taban puanları 6-9 puan birden düşerken, bazı bölümlerde 1-3 puan azaldı.Sayısal-2 puan türüyle öğrenci alan tıp fakültelerindeki puanlar 1-3 arasında düştü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 370.210'dan 368.032'ye aynı üniversitenin İngilizce Tıp bölümü 371.574'den 370.386'ya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 363.299'dan 359. 835'e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 361.520'den 358.961'e, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 360.521'den 357.734'e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 362.902'den 360.686'ya, aynı fakültenin İngilizce bölümü 369.076'tan 367.765'e, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 356.306'dan 352.577'ye geriledi.Eşit Ağırlıklı-2 puanıyla öğrenci kabul eden hukuk fakültelerinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 349.22'den 343.811'e, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 340.884'den 332.448'e, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 337.865'ten 332.148'e, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 339.042'den 332.421'e, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 369.740'dan 366.405'e, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 337.685'ten 331.680'e, İstanbul Üniversitesi 343.562'den 335.714'e düştü.Sayısal-2 puanıyla öğrenci alan eczacılık fakültelerinden Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 351.384'den 344.487'ye, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 349.788'den 343.178'e, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 350.264'den 343.444'e, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 353.746'dan 346.400'e, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 349.638'den 342.932'ye, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 349.217'den 342.316'ya indi.Sınıf Öğretmenliği bölümünün taban puanı da Akdeniz Üniversitesinde 325.905'den 318.203'e, Ankara Üniversitesinde 328.948'den 320.806'ya, Çukurova Üniversitesinde 327.211'den 319.916'ya, Ege Üniversitesinde 331.894'den, 325.371'e, Gazi Üniversitesinde 329.183'den 321.704'e, İstanbul Üniversitesinde 338.136'dan 325.269'a düştü.Elektrik-elektronik bölümünün taban puanları Boğaziçi Üniversitesinde 371.948'den 369.332'ye, Çukurova Üniversitesinde 342.677'den 335.521'e, Dokuz Eylül Üniversitesinde 347.667'den 340.530'a, ODTÜ'de 368.063'den 363.738'e, Hacettepe Üniversitesinde 355.015'den 348.469'a geriledi.“BAŞARI SIRALARI DA GERİYE DOĞRU GİTTİ”ÖSYM Başkanı Yarımağan, adaylar tercih yaparken başarı sıralarının taban puanlarından daha önemli olduğunu vurguladı.Yarımağan, şunları kaydetti:“Adaylara, tercih yapmadan önce de başarı sıralarında mutlaka gerilemeler olacağını, buna göre tercih yaparken kendi başarı sıralarının önünden başlayıp biraz geriye doğru gitmelerini söylemiştim. Sonuçlar söylediklerimi doğruluyor. Başarı sıralarına kabaca baktığımızda tüm programların başarı sırasında yani son yerleşen adayın başarı sırasında kontenjanlar artığı için doğal olarak gerileme olduğu görülüyor. Bu gerilemenin bazı programlarda yüzde 10-15 düzeyinde, bazı bölümlerde de yüzde 70-80 düzeyinde olduğu görülüyor. Örneğin geçen yıl 10 bininci adayın girdiği bir programa bu sene 12 bininci 13 bininci aday girebildi. Hatta bazı programlara çok daha gerilerdeki aday da girebildi.”Başarı sırasının tamamen kontenjanlara bağlı gerçekleştiğini ifade eden Yarımağan, “Kontenjanlar bu düzeyde kalırsa başarı sıraları da bu düzeyde kalır. Kontenjanlar artarsa başarı sırası da geriler. Puanlar oynayabiliyor, puanların oynamasında çok faktör var. Örneğin kontenjanlar hiç değişmese bile bazı programların puanları oynayabiliyor onun için puan üzerinden yorum yapmayı pek tercih etmiyoruz” diye konuştu. Üniversitelerin taban puanları, bu yıl geçen yıla göre ortalama 1-9 puan arasında düştü. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, taban puanlarının yanı sıra kontenjanlar arttığı için adayların başarı sıralarının da gerilediğini söyledi.ÖSYM'nin verilerine göre, üniversitelerde birçok bölümde taban puanları 6-9 puan birden düşerken, bazı bölümlerde 1-3 puan azaldı.Sayısal-2 puan türüyle öğrenci alan tıp fakültelerindeki puanlar 1-3 arasında düştü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 370.210'dan 368.032'ye aynı üniversitenin İngilizce Tıp bölümü 371.574'den 370.386'ya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 363.299'dan 359. 835'e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 361.520'den 358.961'e, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 360.521'den 357.734'e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 362.902'den 360.686'ya, aynı fakültenin İngilizce bölümü 369.076'tan 367.765'e, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 356.306'dan 352.577'ye geriledi.Eşit Ağırlıklı-2 puanıyla öğrenci kabul eden hukuk fakültelerinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 349.22'den 343.811'e, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 340.884'den 332.448'e, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 337.865'ten 332.148'e, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 339.042'den 332.421'e, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 369.740'dan 366.405'e, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 337.685'ten 331.680'e, İstanbul Üniversitesi 343.562'den 335.714'e düştü.Sayısal-2 puanıyla öğrenci alan eczacılık fakültelerinden Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 351.384'den 344.487'ye, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 349.788'den 343.178'e, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 350.264'den 343.444'e, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 353.746'dan 346.400'e, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 349.638'den 342.932'ye, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 349.217'den 342.316'ya indi.Sınıf Öğretmenliği bölümünün taban puanı da Akdeniz Üniversitesinde 325.905'den 318.203'e, Ankara Üniversitesinde 328.948'den 320.806'ya, Çukurova Üniversitesinde 327.211'den 319.916'ya, Ege Üniversitesinde 331.894'den, 325.371'e, Gazi Üniversitesinde 329.183'den 321.704'e, İstanbul Üniversitesinde 338.136'dan 325.269'a düştü.Elektrik-elektronik bölümünün taban puanları Boğaziçi Üniversitesinde 371.948'den 369.332'ye, Çukurova Üniversitesinde 342.677'den 335.521'e, Dokuz Eylül Üniversitesinde 347.667'den 340.530'a, ODTÜ'de 368.063'den 363.738'e, Hacettepe Üniversitesinde 355.015'den 348.469'a geriledi.“BAŞARI SIRALARI DA GERİYE DOĞRU GİTTİ”ÖSYM Başkanı Yarımağan, adaylar tercih yaparken başarı sıralarının taban puanlarından daha önemli olduğunu vurguladı.Yarımağan, şunları kaydetti:“Adaylara, tercih yapmadan önce de başarı sıralarında mutlaka gerilemeler olacağını, buna göre tercih yaparken kendi başarı sıralarının önünden başlayıp biraz geriye doğru gitmelerini söylemiştim. Sonuçlar söylediklerimi doğruluyor. Başarı sıralarına kabaca baktığımızda tüm programların başarı sırasında yani son yerleşen adayın başarı sırasında kontenjanlar artığı için doğal olarak gerileme olduğu görülüyor. Bu gerilemenin bazı programlarda yüzde 10-15 düzeyinde, bazı bölümlerde de yüzde 70-80 düzeyinde olduğu görülüyor. Örneğin geçen yıl 10 bininci adayın girdiği bir programa bu sene 12 bininci 13 bininci aday girebildi. Hatta bazı programlara çok daha gerilerdeki aday da girebildi.”Başarı sırasının tamamen kontenjanlara bağlı gerçekleştiğini ifade eden Yarımağan, “Kontenjanlar bu düzeyde kalırsa başarı sıraları da bu düzeyde kalır. Kontenjanlar artarsa başarı sırası da geriler. Puanlar oynayabiliyor, puanların oynamasında çok faktör var. Örneğin kontenjanlar hiç değişmese bile bazı programların puanları oynayabiliyor onun için puan üzerinden yorum yapmayı pek tercih etmiyoruz” diye konuştu.

2010 Öss Sistemi - 2009 OSs Sistemi

YÖK, 195 dakikalık tek sınavı kaldırıyor. 2010'daki yeni sistemle iki ayrı sınav, ikinci sınavda da 4 ayrı test ve 1 yabancı dil sınavı olacak. Testler iki haftaya yayılacak, fakülteler 'testine göre' öğrenci alacak.

Tümöğrenciler e-okul karnelerine kavuştu : E-okul Karne

Tüm öğrencilerimiz e-okul karnelerine sonunda kavuştular. Dileriz karneleriniz iyidir arkadaşlar. Taktir, teşekkür belgeleri siteye gelen yorumları göz önüne alarak baya fazla diyebilirim
e-okul karne sisteminden karnelerinizi, notlarınızı, devamsızlıklarınızı vs tekrar kontrol etme şansınız var. Karneleri kötü gelen arkadaşlara tavsiye, üzülmek yerine ikinci dönem daha fazla çalışıp kırık notları düzeltmeye çalışın. Velilerimiz de kırık not getiren öğrencilerine biraz daha anlayışlı davranırlarsa en azından öğrenciler çaba sarfedip notlarını düzeltmeye çalışırlar.
e okul ile artık sahte karneler sona erdi diyebiliriz. Tüm veliler e-okul sistemine giriş yaparak ögrenci karnelerini tekrar gözden geçirme şansları var. Bu durumdan öğrenciler pek memmun degil ala bence yerinde bir uygulama olmuş.

DGS nedir?

Dikey geçiş sınavı meslek yüksek okulları veya Açıköğretim Önlisans programlan mezunlarının örgün öğretim lisans programlarına devam edebilmeleri İçin yapılmaktadır DGS sınavına bir önlisans programından mezun olanlar veya mezun olabilecek durumunda olanlar katılabilir DGS yılda bir kez, üniversite rektörlüklerinin bulunduğu illerde tek oturumda yapılmaktadır DGS sözel yetenek ve saysal yetenek olmak üzere iki bölümde oluşmaktadır Diğer sınavlarda farklı olarak adaylar yerleşmek istedikleri üniversite tercihlerini sınav başvurusu ile aynı zamanda yapmaktadır Sınavsız Dikey Geçiş İmkanı Her yıl yayınlanan DGS klavusunda belirtilen bölümlerde mezun olan adaylar Açıköğretim Fakültesine sınav DGS yaparak bir lisans öğrenimini hazırlık programına veya üçüncü sınıfa kayıt yaptırabilirler Ayrıca sınavsız dikey geçiş hakkı olmayan bölümlerde mezun adaylar ise ikinci üniversite hakini kullanarak Açıköğretim Onlisans programlarına kayıt yaptırabilirler İkinci üniversitese veya sınavsız dikey geçiş yapan adaylarda dgs girerek örgün öğretime geçiş yapar.

Lisans nedir , Ön lisans Nedir

Çoğu arkadaş soruyor lisans nedir , ön lisans nedir...Lisans demek , 4 yıllık üniversite demek. Yani 4 yıllık üniversite okuyanlara lisans eğitimi almakta deniliyor.Önlisans demek : 2 yıllık fakülte okuyanlara denilmekte. (kısa tabiri ile)Orta öğretim ise : hepimizin bildiği gibi lise demektir.(meslek lisesi,sanat lisesi vs. fark etmez)

KPSS-2008/4 Tercih Sonuçları

arkadaşlar 2008 lise,önlisans ve lisanslar kpss'e giren arkadaşlar.Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.Tc kimlik numaranız ile sitedeki resimdeki harfleri girerek sonuçlarınıza bakabilirsiniz.Hayırlı olsun.

Link : Sonuçlara bakmak için tıklayınız

2009 Kpss Hakkında Genel Bilgi : 2009 Kpss

Pek çok ziyaretçimiz kpss 2009 ile ilgili sorular sormaktadır. Bu sorular doğrultusunda bir takım bilgiler sunmak istiyoruz.
Kpss önlisans ve kpss ortaöğretime girecek adayların merak ettikleri en önemli husus olan 2009 yılında kpss olacak mı sorusunun cevabı “Ne yazık ki 2009 yılı içerisinde kpss önlisans ve kpss ortaöğretim adayları için kpss olmayacaktır.“dır.
Bilindiği üzere kpss önlisans ve kpss ortaöğretim 2 yılda bir yapılmaktadır ve bu süreç gö önüne alındığında kpss önlisans ve kpss ortaöğretim adayları için kpss tarihi 2010′dur.
Bu adaylar kpss 2010′a gireceklerdir ve bu kpss’de aldıkları puanlara göre yerleştirileceklerdir.
2009 yılı içerisinde kpss lisans olacaktır ve lisans mezunu arkadaşlarımız bu sınavda alacakları puanlara göre atanabileceklerdir.

2009 Kpss Başvuru Tarihi : 2009 Kpss Başvurusu

ÖSYM 2009 sınav takvimini açıkladı ve buna göre 2009 kpss başvuru tarihi belli oldu. 2009 kpss başvuru tarihleri :

27.04.2009 -- 08.05.2009 'olarak belirlendir. Başvuru ücreti ise : 1 Oturum: 35 TL 2 Oturum: 45 TL olarak belirlendi. Kpss 2009′da başarılar dileriz, iyi çalışmalar…